پروژکتور شارژی 30W پرتابل با باطری قابل شارژ ۲ تا ۴ ساعت نوردهی با کلید تنظیم شدت نور و فلاشر .

پروژکتور شارژی 30W پرتابل با باطری قابل شارژ ۲ تا ۴ ساعت نوردهی با کلید تنظیم شدت نور و فلاشر .

پروژکتور شارژی 30W پرتابل با باطری قابل شارژ ۲ تا ۴ ساعت نوردهی با کلید تنظیم شدت نور و فلاشر .

پروژکتور شارژی 30W پرتابل با باطری قابل شارژ ۲ تا ۴ ساعت نوردهی با کلید تنظیم شدت نور و فلاشر .